Omega Caliber 9300

THƯƠNG HIỆU Omega
CALIBER 9300
BỘ MÁY GỐC N/A
LOẠI MÁY Tự động
HIỂN THỊ Analog
ĐƯỜNG KÍNH MÁY N/A
CHÂN KÍNH 54
NẶNG LƯỢNG DỰ TRỮ 60
TẦN SỐ DAO ĐỘNG 28800
TÍNH NĂNG Giờ , phút , giây , lịch ngày, chronograph

Bài viết liên quan

Thương hiệu nổi bật

.
.
.