Breguet Caliber 507DR1

THƯƠNG HIỆU Breguet
CALIBER 507DR1
BỘ MÁY GỐC N/A
LOẠI MÁY Lên cót tay
HIỂN THỊ Analog
ĐƯỜNG KÍNH MÁY 32,70
CHÂN KÍNH 34
NẶNG LƯỢNG DỰ TRỮ 50
TẦN SỐ DAO ĐỘNG 21600
TÍNH NĂNG Giờ , phút , hiển thị năng lượng

Bài viết liên quan

Thương hiệu nổi bật

.
.
.