Cartier caliber 9452MC

THƯƠNG HIỆU Cartier
CALIBER 9452MC
BỘ MÁY GỐC N/A
LOẠI MÁY Lên cót tay
HIỂN THỊ Analog
ĐƯỜNG KÍNH MÁY 24,90
CHÂN KÍNH 19
NẶNG LƯỢNG DỰ TRỮ 50
TẦN SỐ DAO ĐỘNG 21600
TÍNH NĂNG Giờ , phút , tourbillon

Bài viết liên quan

Thương hiệu nổi bật

.
.
.