Caliber HUB6016

THƯƠNG HIỆU

Hublot
CALIBER HUB6010
BỘ MÁY GỐC N/A
LOẠI MÁY Lên cót tay
HIỂN THỊ Analog
ĐƯỜNG KÍNH MÁY 34
CHÂN KÍNH N/A
NẶNG LƯỢNG DỰ TRỮ 120
TẦN SỐ DAO ĐỘNG 28800
TÍNH NĂNG Giờ , phút

Bài viết liên quan

Thương hiệu nổi bật

.
.
.